שימוש יומי בתכשירי הסדרה מהווה אלטרנטיבה קוסמטית יעילה לטיפולים
פולשניים דוגמת זריקות הבוטוקס